zaterdag 16 december 2017 Kerstviering Stichting COPAN PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 02 november 2017 15:03

copan

Komt verwondert u hier mensen

Beste Vrienden / Vriendinnen,

Kerstfeest is een feest om samen te vieren. Het is daarom een goede gewoonte om elk jaar als Papuagemeenschap rondom Kerstfeest samen te komen. We luisteren naar het blijde verhaal van de geboorte van de Heer, we zingen samen, we bidden om vrede voor onszelf, ons land en de wereld, we eten samen. En er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

We nodigen u / jullie hartelijk uit om dit Kerstfeest mee te vieren
op zaterdag 16 december in De Eemgaarde, Dorresteinseweg 49 te Amersfoort.

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:
Vanaf 13.30 uur is er ontvangst met koffie of thee in de grote zaal van de Eemgaarde.
Om 14.00 uur begint de Kerstviering.
Daarna zijn er optredens van koren, er worden gedichten voorgedragen en is er samenzang.
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.
Om ongeveer 18.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

We hopen u / jullie op zaterdag 16 december te ontmoeten.
Hartelijke groeten,

namens bestuur van COPAN,
de voorbereidingscommissie,

Dolf Tompoh
Don Joku
Lea Kereway
Hindrik van der Meer
Henk van der Steeg
P.S. Natuurlijk zijn er aan deze bijeenkomst kosten verbonden – denk alleen al aan de huur van de zaal en de maaltijd.
Daarom vragen we u / jullie om een financiële bijdrage van minimaal € 10,00 per persoon (meer mag natuurlijk ook!).
Het IBAN nummer van de stichting COPAN, Deventer is: NL07RABO0377754498.