Morgenstervlag verboden in defilé Veteranendag Den Haag PDF Afdrukken

Door F.Schwab (ICM Editor) geplaatst op 22 Juni 2014 om 15.18

 

wag2013 4443

 

Twee jaar geleden was er vanuit de  indonesische ambassade sterke druk op de organisatie van d
Mijn neef Hans Hillen, hij was toen minister van Defensie, heeft daar korte metten mee gemaakt en de Indonesische ambassadeur gezegd dat Nederlandse veteranen niet onder de krijgstucht vallen, dat oude mannen van boven de zeventig geen plannen hebben om een oproer in West Papoea te organiseren, dat de Morgenstervlag voor de Nieuw-Guineaveteranen van grote emotionele waarde is en tevens hun blijk van trouw aan de Papoea's van toen en hij niet van plan was het meevoeren van die vlag te verbieden. En bovendien, zei hij, al zou hij het verbieden en ze deden het toch, wat kon hij dan doen? Alle Nieuw-Guineaveteranen acht dagen verzwaard arrest?e Nederlandse Veteranendag om de Morgenstervlag, ooit ingesteld als nationale vlag voor Nederlands Nieuw-Guinea, te verbieden in het defilé.
Nu is die druk er weer, J. Rijken van de projectorganisatie is daarin meegegaan (op verzoek van Rutte, zegt hij) en heeft op zijn beurt het bestuur van de VNNGM, de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen, zo onder druk gezet dat het bestuur met de rug tegen de muur heeft besloten de vlag niet mee te dragen in het defilé. Waar Rijken mee gedreigd heeft, weet ik niet. Ik denk aan uitsluiting van de Nieuw-Guineaveteranen.
Er lopen diverse Nieuw-Guinea detachementen mee in het defilé, van de marine, de mariniers, land- en luchtmacht. Slechts één detachement voert de Morgenstervlag. En daar ergeren de Indonesische gasten op de eretribune achter de koning zich geweldig aan.  Om die ergernis weg te nemen, is de Morgenstervlag waarschijnlijk verboden.
En wij maar denken dat Veteranendag bedoeld is voor veteranen, niet om bobo's op de tribunes te vermaken.
Tot dusver is aan dat verbod geen ruchtbaarheid gegeven, de NNG-veteranen zullen pas op Veteranendag ontdekken dat ze zonder Morgenstervlag moeten defileren. Dan zal er groot ongenoegen zijn. Bovenstaande is dus nieuws, niet groot - maar wél voor zo'n 80.000 veteranen die deze inperking onverteerbaar zullen vinden.
Iets anders is dat Veteranendag veel in Nederland wonende Papoea's naar Den Haag trekt en zeker de Papoea's die in het Papoea Vrijwillgers Korps aan Nederlandse zijde meevochten tegen de Indonesische infiltranten. Voor hen zal het ingestelde verbod (op Indonesisch verzoek?) tot grote verbazing en ontsteltenis leiden - de macht van het Indonesische leger, een leger dat nooit is ingezet tegen een buitenlandse vijand, maar uitsluitend tegen de eigen bevolking, is dan voor hen tot in Den Haag voelbaar.
Is bovenstaande voor u bruikbaar in een voorverhaal over Veteranendag en zou in dat verhaal een oproep kunnen staan aan alle Nieuw-Guineaveteranen om komende Veteranendag allemaal een Morgenstervlag mee te brengen? Dan hebben we de peloppers echt aan het dansen.
"Den Haag" is wel bezorgd over de voortdurende schending van mensenrechten in West Papoea, maar is er als de kippen bij om op verzoek de Morgenstervlag te verbieden, want ja, onze handelsbelangen.........
Andreas Schelfhout
Nieuw-Guineaveteraan 41e Stoottroepen en schrijver van het boek De zomer van 1962.
Voor meer toelichting mijnerzijds: Tel.: 0511454153 / 0651399711
Maar natuurlijk ook J. Rijken - projectleider Veteranendag, Koos Sol, voorlichting Veteranendag, de bestuursleden van de VNNGM zijn op de site www.vnngm.nl wel te vinden - de voorzitter C. Aarts is op vakantie in Griekenland, Cor Drost, de secretaris, is wel thuis: 0756160779. Op de Indonesische ambassade zal wel iemand te vinden zijn die alles ontkent.
Bezoek ICM Online - Toegang tot de Indische wereld (Akses kepada Dunia) op:  http://icmonline.ning.com/?xg_source=msg_mes_network