Morgenster vlag ‘verboten’ PDF Afdrukken

http://www.osl-stavast.nl/actueel/morgenster-vlag-verboten/

 

Door

 

De Nederlandse veteranen die in de jaren 60 hebben gevochten voor de Papoea’s op Nieuw Guinea, mogen zaterdag tijdens het Defilé ‘hun’ Morgenster vlag niet voeren. Gedurende de vijandelijkheden op Nieuw Guinea in 1962, wapperden de Morgenster en de Nederlandse vlag gebroederlijk naast elkaar. Dat is dan ook de reden dat de Vereniging Nederlands Nieuw Guinea Militairen (VNNGM) deze vlag ieder jaar trouw meevoerde tijdens Defilés.

 

De projectorganisatie van de VNNGM heeft dit jaar, kennelijk onder druk van de projectorganisatie van de Nederlandse Veteranendag, moeten besluiten de vlag niet mee te voeren. De vlag van de Papoea’s echter, is bij Koninklijk besluit toegekend aan de Papoea’s in de aanloop naar hun geplande onafhankelijkheid die voor 1970 was voorzien. Over de gehele wereld wordt deze vlag erkend als het nationale kenmerk van West-Papoea. In de loop van de zestiger jaren ook, heeft het OSL in haar papieren versies van Stavast voortdurend blijk gegeven van een vooruitziende blik met betrekking tot het onderwerp Nieuw Guinea. Toen al drong het OSL aan op zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea’s en vrije verkiezingen. Onder druk van de VN en de VS wisten Nederlandse politici en diplomaten hun rug niet recht te houden en werd de bevolking uitgeleverd aan Indonesië.

Niemand heeft sindsdien uit kunnen leggen waarom de verfoeide koloniale overheersing van Nederland, vervangen moest worden door de dictatoriale overheersing van Indonesië. Nota bene op een moment dat in Nederland al begin werd gemaakt met het verzelfstandigen van Nieuw Guinea. Het resultaat van de toenmalige fouten werden door het OSL nauwkeurig voorspeld: een dictatoriale overheersing door Indonesië, die o.a. heeft uitgemond in een volksverhuizing van vooral Javanen naar Nieuw Guinea en nu zelfs een golf van genocide over het eiland.

De vlag, waarvoor ook Nederlandse soldaten offers hebben gebracht, moet nu dus worden opgeborgen in de kast.

De Nederlandse Veteranendag is vooral bedoeld om Nederlandse militairen te eren die zich hebben ingezet voor volk en vaderland. Een dag die is bedoeld om hen die nog steeds gebukt gaan onder de soms afgrijselijke ervaringen, te laten weten hoezeer dit land en haar bevolking dat waardeert. Maar nu dus even niet voor de Nieuw Guinea Veteranen: hun offers waren kennelijk tevergeefs en worden niet langer gewaardeerd door onze Overheid. Is er dan werkelijk niemand met enig historisch besef? Een klinkende moraal misschien? Een greintje van het lef wat onze militairen daar destijds hadden?

Redactie OSL Stavast

N.B. Zie ook de website van de vereniging Kobeoser.

 Een Reactie op “ Morgenster vlag ‘verboten’ ”

    Leo Gerritsen on juli 3, 2014 at 04:43

    Wiedergutmachung met Indonesie,

    Bedeesd aan de hand van de UN en de US,
    verraden we onze vrienden en degenen die van ons afhankelijk zijn.
    Wie zaait zal oogsten !
    Geschied vervalsing