Hulp aan West-Papua

Een selectie van hyperlinks van sites die zich bezig houden met hulp aan West-Papua

Toon # 
# Weblink
1   Link   Stichting Pro Papua nu ook op Facebook
2   Link   Papua Land of Peace
Papua Land of Peace - faithbased network on West-Papua
Papoea religieuze leiders proberen door middel van het 'Papoea- Land van Vrede "-initiatief in Papoea een cultuur van vrede te bevorderen in plaats van een cultuur van geweld. Het op geloof-geba
3   Link   Stichting Papua
De stichting heeft ten doel:

* het maken van steunpunten in Papua om de autochtone bevolking te ondersteunen;
* het onderwijzen in en het overdragen van vakkennis bij het realiseren van projecten;
* het realiseren va
4   Link   100 jaar katholieke kerk in Merauke
Op 14 augustus 2005 bestond de Katholieke Kerk in Merauke, Papua/ Indonesië 100 jaar. Naar aanleiding hiervan werd in 2004 een comité opgericht om de Papoeakerk in Merauke te steunen. In het kader van deze actie werd via de Mariacreditcard-actie om
5   Link   Stichting Manfakwak
Stichting Manfakwak steunt studenten met studiegeld.
6   Link   Papoea kunst op boomschors
Schilders, vooral uit het gebied rond de hoofdstad Jayapura, bieden hun kunstwerken aan aan de leiding van P3W (Pusat Pembinaan Pengembangan Wanita - Centrum voor Toerusting en Vorming van Vrouwen). Dit is een vrouwencentrum in Jayapura met dependanc
7   Link   Stichting Rajori
Stichting Rajori is opgericht op 11 juni 1998 te Wageningen.
De Stichting streeft naar een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de Papua's in de verschillende dorpen die het eiland rijk is.
8   Link   Stichting Papua Cultureel Erfgoed
Stichting Papua Cultureel Erfgoed, PACE is in september 2001 opgericht en is gestart met het behoud en beheer van het in Nederland aanwezige culturele erfgoed uit Papua.
9   Link   Stichting Papoeajeugd naar school
De Stichting “Papoeajeugd naar school” helpt al sinds april 1986 de kinderen in het zuiden van Irian Jaya om onderwijs te kunnen volgen.Wij betalen voor ruim 2000 kinderen schoolgeld en voor een deel van hen de noodzakelijke schoolkleding en ande
10   Link   Papua Lobby
Papua Lobby is the support platform for the European representative of the PDP, the Presidium of the Papuan Council and the international representative of the Dewan Adat Papua (DAP), the Indigenous Papua Council. In its international lobby-activitie
11   Link   Stichting Manusia Papua
Stichting Manusia Papua biedt materiële en morele steun aan de bevolking van de Indonesische provincie Papua- het voormalige Nederlands Nieuw Guinea.Verbetering primaire levensbehoeften van de Papoea’s door o.a restaureren waterputten en oprichten
12   Link   Stichting Papua Holland Foundation
Doelstelling van Stichting Papua Holland Foundationis is een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor de provincie Papua (voormalig Nederlands Nieuw Guinea) in Indonesie. Haar activiteiten zijn gericht op onderwijs, gezondheidszorg, infrastructu
13   Link   Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)
De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) helpt de oorspronkelijke bevolking van West-Papoea om, met behoud van eigen identiteit en cultuur, een duurzame samenleving op te bouwen waarin gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, landbouw en
14   Link   Stichting Hulp aan Papua\'s in Nood (Hapin)
Kleinschalige projecthulp is de kern van de activiteiten van Hapin. Daarnaast verstrekt Hapin ook studiebeurzen aan veelbelovende Papua-studenten en geven we in Nederland voorlichting over Papua en ons werk ter plekke.
15   Link   Stichting Hati Bersatu
De stichting Hati Bersatu stelt zich ten doel het onderwijs te financhieren van jonge Papoea’s en hen zo een betere toekomst te bieden.
16   Link   stichting dr F.C.Kamma- Nederland
De stichting dr F.C.Kamma- Nederland steunt de Yayasan dr F.C. Kamma-Sorong bij de bouw van het Asrama Putri dr F.C.Kamma, meisjes Internaat, in Sorong Malanu, Papua Barat. Ook is er een studiefonds voor voortgezette beroepsopleidingen en geeft de st
17   Link   SMA Gabungan
SMA Gabungan steunt de vroegere HBS in Hollandia, tegenwoordig Jayapura.
18   Link   Stichting Nieuw-Guinea
Doel van de stichting: Papoea’s financieel in staat stellen een opleiding te volgen.
19   Link   Stichting West Papua
Stichting West Papua is op 24 april 2014 te Amersfoort opgericht.
Zij is complementair aan de reeds bestaande stichtingen en heeft ten doel:

het bevorderen van de welvarendheid van West Papua en haar bevolking;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen: van democratische waarden, van respect voor mensenrechten, van zelfbeschikkingsrecht, van universele grondrechten, van historisch verworven rechten, van vrije godsdienstkeuze en beleving, van vorming en opleiding, alsmede het bewustmaken en bevorderen van ecologie en duurzaamheid in het algemeen en in het bijzonder in de industrie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen.
20   Link   Stichting Papua Steunfonds
De doelstelling van de stichting is o.a. het verlenen van humanitaire hulp aan de bevolking van het huidige Papua. Onze stichting is laagdrempelig, met lage kosten, er blijft niets aan de strijkstok hangen! Het bestuur doet zijn werk uit idealisme.
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 2