Aanschrijving Staat der Nederlanden PDF Afdrukken E-mailadres
maandag 28 april 2014 08:47

brief aan sympathisanten-1

 

Amersfoort, 28 april 2014
Beste papua-sympathisant,


Bij deze maken ondergetekenden, Dolf Tompoh en Toon ten Hengel, bekend dat op 24 april 2014
de "Stichting West Papua" met zetel te Amersfoort officiëel is opgericht.
Stichting West Papua is complementair aan bestaande stichtingen en wil zich in het bijzonder
toeleggen op:
Het bevorderen van de welvarendheid van West Papua en haar bevolking.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bevorderen van
democratische waarden, van respect voor mensenrechten, van zelfbeschikkingsrecht, van
universele grondrechten, van historische verworven rechten, van vrije godsdienstkeuze en
beleving, van vorming en opleiding, alsmede het bewustmaken en bevorderen van ecologie en duurzaamheid in het algemeen en in het bijzonder in de industrie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen.
Wij hopen daartoe op uw sympathie en daadwerkelijke steun.
Stichting West Papua is al een eerste actie gestart door de Staat der Nederlanden aan te
schrijven als verantwoordelijke, of ten minste mede-verantwoordelijke, voor de schrijnende
situatie van West Papua en haar bevolking. De inheemse bevolking verkommert en na meer dan vijftig jaar na het vertrek van Nederland uit Nederlands-Nieuw-Guinea beschikt zij nog steeds niet over het ooit toegezegde zelfbeschikkingsrecht.
Ten opzichte van de Nederlandse Staat werd op basis van het "Rapport Drooglever" - de
historisch wetenschappelijke analyse opgemaakt in opdracht van toenmalig Minister van
Buitenlandse Zaken Van Aartsen door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, en
afgeleverd aan de Tweede Kamer in november 2005 - een kritische analyse gemaakt met
betrekking tot de juridische verantwoordelijkheden van de Staat der Nederlanden, zowel naar
eigen Nederlands recht als naar Volkenrechtelijke normen.
Op basis van deze kritische juridische analyse ijvert de Stichting West Papua via politieke en/of
gerechtelijke weg zo nodig, door de Nederlandse Regering te horen zeggen dat :


➔ bij de afwikkeling van de volledige administratieve overdracht van West Papua aan de
republiek Indonesië, de Nederlandse Regering juridisch foutieve gedragingen, minstens
juridische onregelmatigheden, heeft gegaan ;


➔ het recht tot zelfbeschikking in hoofde van de West Papuese bevolking niet uitgedoofd is ;


➔ het recht tot zelfbeschikking in hoofde van de West Papuese bevolking geschonden is geweest ;


➔ het recht tot vrije keuze voor in hoofde van de West Papuese bevolking zowel interne als externe zelfbeschikking inhoudt ;

 

➔ de Nederlandse Regering aansprakelijk is, minstens mede aansprakelijk is, voor de gevolgen van de foutieve gedragingen of minstens onregelmatigheden begaan bij de afwikkeling van de volledige administratieve overdracht van West Papua aan de republiek Indonesië.


De Stichting West Papua vraagt bijgevolg vanwege de Nederlandse Regering, via politieke of
gerechtelijke weg:


➔ publieke excuses aan de bevolking van West Papua ;


➔ het erkennen en bewerkstelligen op democratische manier van het recht van West Papua
om zich bij een nieuw georganiseerde volksraadpleging onder internationaal toezicht en
volgens door de Verenigde Naties aanvaarde normen uit te spreken voor hetzij interne
hetzij externe zelfbeschikking ;


➔ het binnen de 6 maanden samenroepen en houden van een internationale Ronde Tafel
Conferentie in Den Haag ter uitwerking van de voorwaarden en het organiseren van een
nieuwe volksraadpleging voor hetzij interne hetzij externe zelfbeschikking, het bepalen en
uitwerken van een overgangsperiode van niet langer dan 12 maand voor de
inwerkingtreding van de uitslag van hetzij interne hetzij externe zelfbeschikking, het
bepalen van herstelmaatregelen voor morele, fysische en materiële schade geleden door
diverse misdaden tegen de menselijkheid alsmede voor het ondergaan van milieu
misdrijven, alsmede het uitwerken van een internationale overeenkomst tot
bewerkstelliging van internationale samenwerking op het gebied van verdere ontwikkeling
van West Papua zijnde onder hetzij interne hetzij externe zelfbeschikking.


Naar onze toekomst toe stellen we ons vanuit onze geëigende krachten en ingesteldheid
optimistisch op, niettegenstaande opeenvolgende tegenslagen sinds decennia lang waarvoor we nu gerechtigheid en herstelmaatregelen eisen van de Nederlandse Regering.
Voor onze lotgenoten en sympathisanten is het ons inziens van wezenlijk belang onderling een blijvende band te behouden met West Papua, haar tradities, culturen, en de zovele
samenhorigheden die ons verbinden vanuit een verleden, en naar een toekomst toe. Om deze verbondenheid te faciliteren is gezocht naar een unieke plaats en omgeving. En dankzij het gewaardeerde sponsorship van haar eigenaren kunt u uw verblijven/vakanties reserveren in een een residentiële privé-villa in Zuid-Frankrijk; op een eilandje gelegen tussen Hyères en Saint Tropez, 12 kilometer uit de kust: www.villaeglantine.com.
Zie voor aanvullende informatie de bijlage.
Met de opzet van de Stichting West Papua en haar directe akties streven wij naar een vernieuwende en complementaire weg die moet leiden tot meer welvarendheid van de bevolking van West Papua, zowel vandaag als naar de toekomst toe.


Met vriendelijke groet.
Het bestuur van Stichting West Papua
Dolf Tomph (vz) en Toon ten Hengel (secr/penm.)
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

De brief kan hier als pdf worden gedownload