Nederlandse politiek (BEHALVE de PvdA!) wil druk op Widodo over toegang tot Papua PDF Afdrukken E-mailadres
zondag 30 november 2014 15:42

Motie 34000-V-24 inzake openstelling van Papoea voor journalisten, Ngo’s en parlementsleden door de Tweede Kamer aangenomen, na positief advies door PvdA Minister Koenders alleen de PvdA-fractie stemde tegen.

 

Het bericht in de Pro Papua Nieuwsbrief, jaargang 14 nr 2 (nov 2014) blz. 2/3, was voor  Raymond de Roon, woordvoerder Buitenlandse Zaken van de PVV-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aanleiding om de belofte van president Widodo om Papua open te stellen voor buitenlandse journalisten en ngo’s op 19 november aan de orde te stellen in de Tweede Kamer in het debat met minister Koenders over de begroting Buitenlandse Zaken.

Raymond de Roon heeft daarover in het debat het volgende gezegd:

“Een nieuw gezicht, nieuwe kansen. Dat geldt ook voor de nieuwe president van Indonesië. Hij beloofde om, als hij president zou worden, Papua open te stellen voor journalisten en internationale organisaties. “Er is niets te verbergen”, zei hij daar nog bij.

Raymond de Roon vroeg aan de minister: is er inmiddels al wat gebeurd? Zo ja, wat dan en met welke resultaten? Is de minister bereid om Widodo te herinneren aan die belofte en aan de grote behoefte van de Papua’s aan die openstelling? “

Vervolgens heeft Raymond de Roon de volgende motie ingediend:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering om de openstelling van Papua voor journalisten, internationale organisaties en parlementsleden krachtig te

bepleiten en te monitoren

 

Minister Koenders zei dat hij de motie sympathiek vond en adviseerde de 2e Kamer om voor deze motie te stemmen.

De stemming hierover heeft plaatsgevonden op donderdag 27 november 2014.

De Tweede Kamer heeft deze motie van Raymond de Roon aangenomen.

Alleen de PvdA heeft tegen gestemd (terwijl hun minister nog wel had geadviseerd om er voor te stemmen !!!!!!!?????????).


Vervolgens is er door De Stichting Pro Papua en de PvdA kamerleden de volgende vraag gesteld:

 

Onderwerp: Motie openstelling van Papoea voor journalisten, Ngo's en parlementsleden 

Beste volksvertegenwoordigers,

25 November 2014 is er gestemd over motie 34000-V-24 inzake openstelling van Papoea voor journalisten,
Ngo’s en parlementsleden.

De motie is, voor zover wij konden nagaan, aangenomen met uitzondering van de stem van de PvdA.

Mensenrechten is nog steeds de hoeksteen van het buitenlandbeleid, uitgedragen door Frans
Timmermans (PvdA) en zijn opvolger Bert Koenders (PvdA) deelde mee in de begrotingsbehandeling BuZa, en
ik citeer zijn eigen woorden : ”Ik vind dat een sympathieke motie. Wij zullen die dus met een positief advies
ondersteunen.”

Graag vernemen wij wat uw beweegredenen waren om uw stem aan dit voorstel, waar de internationale politiek
al jaren bij de Indonesische overheid aandringt,  te onthouden. Wij verwijzen in deze gemakshalve naar de
127 (!) maandelijkse rapportages over Papua die u van ons ontving.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,
met vriendelijke groet
Stichting Pro Papua
Koen J. de Jager