Bezoek Indonesische president Joko Widodo aan EU is een farce: Indonesië misleidt EU en lidstaten PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag 19 april 2016 08:31
alt

18 april 2016

Bezoek Indonesische president Joko Widodo aan EU is een farce: Indonesië misleidt EU en lidstaten


Op 21 & 22 april 2016 brengt de Indonesische president Joko Widodo een bezoek aan Nederland. Terwijl Indonesië werkt aan haar imago voor een beter ondernemingsklimaat, houdt het zich niet aan de gemaakte afspraken met de EU op mensenrechtengebied. In de meest oostelijke provincie, West Papua, schendt Indonesië de mensenrechten op grote schaal.


Juridisch onderzoek ILWP
Widodo komt met een missie: meer handel naar Indonesië, mensenrechtenschendingen staan niet op de agenda. International Lawyers for West Papua (ILWP)[1] legt juist nu de laatste hand aan juridisch onderzoek naar internationale (handels)verdragen die Indonesië heeft ondertekend en die in strijd zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De situatie in West Papua is namelijk onhoudbaar, het juridische bewijs is er volop. Een moreel beroep doen op het Nederlandse bedrijfsleven om eisen te stellen aan handeldrijven met Indonesië is mooi, maar ILWP gelooft in de juridische kracht van feiten. Feiten waar ook de EU-lidstaten, Nederland incluis, niet langer omheen kunnen.


Partnerovereenkomst Economische Samenwerking - CEPA
In 2009 heeft de EU een Partnerovereenkomst met Indonesië gesloten voor uitgebreide economische samenwerking (Comprehensive Economic Partnership Agreement / CEPA). ILWP constateert dat Indonesië de gemaakte afspraken met de EU al sinds aanvang van deze overeenkomst schendt. In artikel 1 CEPA zijn de grondbeginselen neergelegd. Partijen bij deze overeenkomst - Indonesië en de EU lidstaten, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland - verklaren democratische beginselen en de fundamentele mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Handvest van de Verenigde Naties, te respecteren en te waarborgen.
Indonesië houdt zich echter niet aan deze fundamentele afspraak. In de Indonesische provincies Papua Barat en Papua, ook bekend als West Papua - is sinds jaar en dag sprake van grove mensenrechtenschendingen. In alle interviews in de aanloop van zijn bezoek zwijgt Widodo echter in alle talen over de situatie in West Papua.


Schending van de CEPA
Uit het recent verschenen ‘Country Report on Human Right Practices in Indonesia’ van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het rapport van de International Coalition for Papua [2] over de mensenrechtensituatie in de periode van 2013-2015, blijkt dat er o.a. sprake is van schending van vrijheid van meningsuiting, van vergadering en godsdienst en van het verbod op foltering. In die periode is melding gemaakt van ruim 140 politiek gevangenen, fors ingrijpen bij vreedzame demonstraties, verdwijningen, foltering en mishandeling. Op 14 april jl. zijn bij massale demonstraties in West Papua in totaal 44 mensen gearresteerd.[3]
Nog ingrijpender zijn de gevolgen van de Indonesische transmigratiepolitiek. Hierbij verhuizen veelal arme Indonesiërs – vaak met subsidie - uit de overige delen van Indonesië naar West Papua. De gevolgen voor de Papoea’s zijn dramatisch: was in 1952 slechts 2 procent van de bevolking niet-autochtoon Papoea, in 2000 was dat al 35% en in 2015 is dat zelfs gestegen naar 48%. Bij gelijkblijvende omstandigheden zullen de autochtone Papoea’s in 2020 nog maar 30% (!) van de bevolking uitmaken, een minderheid in eigen land.

International Lawyers for West Papua roept de EU op om ook nu bij de VN aan te dringen de mensenrechtenschendingen in West Papua te laten stoppen. Net zoals Portugal als oud-kolonisator haar verantwoordelijkheid nam voor Oost-Timor, zal ook Nederland haar verantwoordelijkheid moeten nemen en zich binnen de EU en VN sterk moeten maken voor West Papua.
[1] Internationaal heeft een gezelschap van advocaten, juristen en wetenschappers zich verenigd in ‘International Lawyers for West Papua’ (ILWP) om vanuit hun (juridische) specialisme de zaak onder de aandacht te brengen en te werken aan mogelijke oplossingen op complexe vraagstukken. Zie voor meer informatie www.ilwp.nl

[2] Links naar CEPA en genoemde rapporten:

http://eeas.europa.eu/indonesia/index_en.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=252765&year=2015#wrapper
http://humanrightspapua.org/hrreport/2015

[3] Bron: Radio New Zealand, RadioNZ

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Albitha Wambrauw
International Lawyers for West Papua, contactpersoon pers & communicatie
0031 (0)6 226 625 44 |   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   | www.ilwp.nl