‘Mensenrechten aankaarten bij bezoek Widodo’ PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag 20 april 2016 20:20

https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/mensenrechten-aankaarten-bij-bezoek-widodo.1595072.lynkx#.Vxcvkwagih0.facebook

‘Mensenrechten aankaarten bij bezoek Widodo’
ND door Wisanne van ‘t Zelfde – 20 April 2016

De schending van mensenrechten door Indonesië moet aan de orde komen bij het bezoek van de Indonesische president Joko Widodo, donderdag en vrijdag, aan ons land.

Den Haag

Dat bepleit voorzitter Fadjar Schouten-Korwa van International Lawyers for West Papua (ILWP). Advocaten, juristen en wetenschappers hebben zich verenigd in deze organisatie, die opkomt voor de Papoea-minderheid. Ook werken zij aan mogelijke oplossingen voor de problematiek in West-Papua. Eind mei publiceren zij een juridisch onderzoek, waaruit naar voren zal komen dat de mensenrechten in West-Papua nog altijd ernstig geschonden worden door de Indonesische autoriteiten.

Volgens Schouten leeft Indonesië eerder gesloten verdragen met betrekking tot mensenrechten niet na. Een voorbeeld hiervan is de Partnerovereenkomst uit 2009 tussen Indonesië en de Europese Unie. Met dit verdrag verklaarde Indonesië onder meer dat het de fundamentele mensenrechten zou respecteren en waarborgen.

Schouten zegt echter dat er in West-Papua geen sprake is van vrijheid van meningsuiting, vergadering en godsdienst. Zo bestaat er een Indonesisch wetsartikel waarin staat dat godslastering strafbaar is. Het is de overheid die bepaalt wat precies verstaan wordt onder godslastering. Ook zijn folterpraktijken aan de orde van de dag.

Daarnaast krijgt de bevolking van Papua geen compensatie voor de boskap, die hun leefomgeving vernietigt. Langzamerhand wordt de inheemse bevolking een minderheid, als gevolg van de Indonesische transmigratiepolitiek. Arme Indonesiërs ontvangen subsidie om naar West-Papua te verhuizen. Naar verwachting zullen de inheemsen in 2020 nog maar 30 procent van de bevolking van West-Papua uitmaken.

verantwoordelijkheid

Volgens Schouten draagt Nederland als oud-kolonisator een grote verantwoordelijkheid in deze kwestie en moet het de mensenrechtenschendingen aankaarten bij de Verenigde Naties. ‘Nederland moet een voorbeeld nemen aan Portugal’, zegt Schouten. De voormalige kolonisator van Oost-Timor bemiddelde tussen zijn voormalige kolonie en Indonesië, die Oost-Timor ingelijfd had.

Schouten hoopt dat er tijdens het bezoek van Widodo ruimte zal zijn om over mensenrechten te praten, maar verwacht dat dit onderwerp ondergeschikt is aan de handelsbelangen. Toch heeft zij hoop dat de kwestie Nederlandse parlementariërs zal bereiken. ‘Het onrecht moet rechtgezet worden.’

Bij zijn aantreden als president in oktober 2014 beloofde Joko Widodo zich sterk te maken voor naleving van de mensenrechten. Schouten trekt dat niet in twijfel, maar wijst erop dat het leger ook grote zeggenschap heeft. Volgens Amnesty International worden lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders sinds begin dit jaar gediscrimineerd. De autoriteiten hebben dit in gang gezet door opruiende en homofobe uitlatingen te doen, zegt Amnesty.

In een interview met NRC Handelsblad distantieert Widodo zich van deze praktijken. Hij benadrukt dat de regering tolerantie promoot. Slechts een kleine groep radicalen maakt zich volgens hem schuldig aan mensenrechtenschendingen. Hij heeft geen zin meer om altijd over deze groep te moeten praten.