Pacific Conference of Churches supports legal action against Indonesia PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 07 juli 2016 06:22

10:58 pm GMT+12, 07/07/2016, Fiji
_
The Pacific Conference of Churches will support a formal legal complaint to the UN Human Rights Council on human rights violations by Indonesia in West Papua.
The Dutch human rights law firm Prakken D'Oliveira has submitted a formal legal complaint to the UN Human Rights Council, detailing a series of vast and continuing human rights violations committed by the State of Indonesia against the people of West Papua.
PCC General Secretary, Reverend Francois Pihaatae, was in the Netherlands last month and said the Foundation St. Legal Aids for the People of West Papua, assisted by the renowned Amsterdam-based human rights law firm Prakken D'Oliveira, had filed an official complaint to the United Nations Human Rights Council.
The action was taken on behalf of the Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federal Papua Barat) and its president Forkorus Yaboisembut, as well as 19 unnamed citizens of West Papua.
The comprehensive historical and legal document, the complaint sets out a vast and varied array of human-rights abuses suffered by the West Papuan people from the moment of Indonesian annexation of West Papua in 1963 to the present day.
After more than 50 years of death and destruction in West Papua, the complainants now submit that it is time for international legal action.
The complainants urge the UN to formally formally condemn the State of Indonesia for committing systemic human rights violations against the people of West Papua.
It is hoped that the Human Rights Council will undertake a thorough factual and legal inquiry leading to the passage of a UN resolution condemning the Indonesian government.
Additionally, the complainants strive for recognition of the rights of West Papua and the Declaration of Independence that was proclaimed on October 19th, 2011. Also, the complainants strive for the initiation of formal negotiations between the Republic State of Indonesia and the Federal State Republic of West Papua, and a transfer from administrative power from the former to the latter. Additionally, The United Nations would be called upon to serve as an international mediator.

Pihaate said the submission of the complaint marked the beginning of a legal campaign for improved self-determination and independence of the West Papuan community, as well as an end to the ongoing policy of systemic human rights violations committed by Indonesia.
“We have seen three fact-finding missions by the PCC and the Roman Catholic Church to review the situation in West Papua in the last three years and their reports are the same,” Pihaatae said.
“Human rights are still being abused and people are suffering due to the atrocities committed by security forces and the policies of Indonesia on ethnic restructuring.
“So we support the work done recently in the Netherlands and continue to pray for the people of Tannah Papua.”.
SOURCE: PCC/PACNEWS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse vertaling:

De Pacific Conferentie van Kerken steunt gerechtelijke stappen tegen Indonesië

10:58 p.m. GMT+12, 07/07/2016, Fiji
De Pacific Conferentie van Kerken(PCC) zal een formele wettelijke klacht bij de Raad van de Rechten van de mens van de V.N. over de mensenrechtenschendingen door Indonesië in West-Papoea steunen.

Het Nederlandse advocatenkantoor gespecialiseerd in mensenrechten Prakken D'Oliveira heeft een formele wettelijke klacht ingediend bij de Raad van de Rechten van de mens van de V.N., met daarin een gedetailleerde reeks omvangrijke en voortdurende mensenrechtenschendingen door de Staat Indonesië tegen de inwoners van West-Papoea.

PCC secretaris-generaal, dominee Francois Pihaatae, was vorige maand in Nederland en meldde dat de Stichting Rechtsbijstand voor de mensen van West Papoea, bijgestaan door het in Amsterdam gevestigde mensenrechtenkantoor Prakken D’Oliviera, een offciële klacht had ingediend bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC)

Deze actie was uitgevoerd namens de Federale Republiek van de Staat van West-Papoea (Negara Republik Federale Papoea Barat) en zijn voorzitter Forkorus Yaboisembut, alsmede 19 naamloze burgers van West-Papoea.

In het uitvoerige historische en juridische document wordt de klacht beschreven van omvangrijke en gevarieerde reeksen mensenrechtenschendingen jegens de inwoners van West Papua vanaf het moment van de Indonesische annexation van West-Papoea in 1963 tot heden.

Na meer dan 50 jaar dood en verderf in West Papua betogen de klagers dat het nu tijd is voor internationale juridische stappen.

De aanklagers sporen de V.N. aan om de Staat Indonesië formeel te veroordelen voor het begaan van systematische schendingen van mensenrechten jegens de inwoners van West-Papoea.

Men hoopt dat de Raad van Rechten van de mens(UNHRC) een diepgaand feitelijk en gerechtelijk onderzoek instelt dat zal leiden tot het aannemen van een V.N.- resolutie welke de Indonesische overheid veroordeelt.

Tevens streven de klagers naar erkenning van de rechten van West Papoea en de Onafhankelijkheidsverklaring, die is uitgeroepen op 19 Ocotber  2011. Bovendien streven de klagers naar het openen van formele onderhandelingen tussen de Republiek Indonesië en de Federale Republiek West Papoea en het overdragen van het bestuur van eerstgenoemde aan laatstgenoemde. Tevens wordt de Verenigde Naties opgeroepen om als internationaal bemiddelaar op te treden.

Pihaate zei dat het indienen van de klacht het begin markeert van een juridische champagne voor verbetering van de zelfbeschikking en onafhankelijkheid van de bevolking van West Papoea alsmede een beëindiging van de aanhoudende politiek van systematische schendingen van de mensenrechten door Indonesië.

“Er zijn drie fact-finding missies uitgevoerd in de afgelopen drie jaar door de PCC en de Rooms-Katholieke Kerk om de situatie in West Papua te beoordelen en de uitkomsten zijn alle drie identiek”, zei Pihaatae.

“Mensenrechten worden nog steeds geschonden en de bevolking lijdt onder de wreedheden begaan door veiligheidstroepen en het beleid van Indonesië tot etnische herstructurering”

“Daarom steunen wij de actie die recent is ondernomen vanuit Nederland en blijven wij bidden voor de bevolking van Tannah Papua”

BRON: PCC/PACNEWS