Open brief aan Mark Rutte - Bezoek Indonesië PDF Afdrukken E-mailadres
maandag 14 november 2016 14:26

Minister-president Drs. M. Rutte
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Datum: 14 november 2016

Betreft: Open brief bezoek Indonesië

Ons kenmerk: 2016/14/11/2/KJ
Uw kenmerk: Nieuwsbericht 08-11-2016


Geachte heer Rutte,


Van 21 tot en met 24 november zal een Kabinetsdelegatie Indonesië bezoeken.
Dat, naast 110 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die het economisch aspect voor hun rekening nemen, ook zaken als duurzame palmolie, arbeidsomstandigheden, gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, afvalbergen, plastic afval in zee, terrorismebestrijding, klimaatverandering en waterveiligheid besproken worden is fijn. Er ontbreekt in het rijtje een belangrijk aspect, nl. de mensenrechtenschendingen in Papua en West Papua.
“De Nederlandse overheid wil duurzame economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen. Daarnaast wil Nederland werken aan stabiliteit en veiligheid in de wereld en de waarborg van mensenrechten”. 1) Dit past geheel in de visie van onze ontwikkelingssamenwerking.
Immers, het mensenrechtenbeleid vermeldt niet voor niets
“Mensenrechten vormen daarom een hoeksteen van ons buitenlands beleid” en “Mensenrechten vormen een lakmoesproef voor de staat van onze beschaving – zowel binnen als buiten Europa.” 2)
Maar ook “De soevereiniteit van staten is niet langer een onbreekbaar schild waarachter mensenrechtenschendingen onbesproken blijven. Het beginsel van Responsibility to Protect (RtoP) richt zich op het voorkomen en stoppen van de ernstigste misdaden”. 3)
U hebt een gesprek met Joko Widodo en U mag het Indonesische parlement toespreken.
Daarom vernemen wij graag van u of u in deze gesprekken de dialoog met Papua’s, de onbelemmerde toegang tot Papua en West Papua voor parlementariërs, journalisten, VN-vertegenwoordigers en Ngo’s zoals het Internationale Rode Kruis, Cordaid, Peace Brigades International etc. eveneens ter sprake wilt brengen.
Het is nodig, zoals blijkt uit de alleen al dit jaar verschenen rapporten over mensenrechtenschendingen in Papua en West Papua. 4)
De tijd is er rijp voor. VVD-minister Uri Rosenthal schreef op 18 juni 2012 al aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal: “Een bezoek aan genoemde regio's blijft op de agenda voor toekomstige bezoeken.”, “ Reacties van Indonesische autoriteiten waren open, informatief en constructief.” 5)
In afwachting van uw antwoord verblijven wij met vriendelijke groet,


Stichting Pro Papua
Koen J. de Jager


Stichting Pro Papua, Rembrandthage 326, 3437 PA Nieuwegein – t. 030-6041300 – e. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

1) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking
2) http://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199433_4.html
3) https://www.mensenrechtenwereldwijd.nl/mensenrechtenbeleid/detail/9/3.-nederlandse-prioriteiten#h-21
4) Rapporten: Mei 2016 - “We will lose everything. A report on a Human Rights Fact finding Mission to West Papua” Mei 2016 - “Assessment report on the conflict in West Papua region of Indonesia; an overview of the issues and recommendations for the UK and the International Community” Juni 2016 - “'Rising voices, rising arrests: A look at West-Papua in 2015” September 2016 - “A Historic Choice: West Papua, Human Rights and Pacific Diplomacy”
5) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32821/kst-31263-50.html