Re: Antwoord op de open brief aan Mark Rutte PDF Afdrukken E-mailadres
maandag 12 december 2016 11:58

Beste allemaal,


In de bijlage ter info een brief die wij schreven aan Peter Potman, directeur Azië en Oceanië, n.a.v. het onbevredigend antwoord op onze brief aan Mark Rutte.


Met hartelijke groet,
Stichting Pro Papua,
Koen J. de Jager

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Azië en Oceanië
Drs. P.C. Potman
Postbus 20061
2500 EB Den Haag


Datum: 10 december 2016

Betreft: Open brief bezoek Indonesië

Ons kenmerk: 2016/10/12/1/KJ

Uw kenmerk: MINBUZA-2016.850652


Geachte heer Potman,


Dank voor uw reactie op onze brief van 14 november 2016 aan minister president Mark Rutte.
Jammer dat u in uw brief de problematiek van Papua slechts in algemene zin verwoord en niet refereert aan de onderwerpen die wij in de brief naar voren brachten. Een euvel dat in nagenoeg alle brieven voorkomt die wij eerder van de DAO ontvingen en daarom ook bespraken met Hanjo de Kuiper en Jorien Janssen bij ons bezoek aan uw Ministerie op 16 december 2015.
Op de bijeenkomst van 22 maart 2012 van de Indonesia Nederland Society (INS) sprak mevrouw Retno Marsudi van een nieuw hoofdstuk, waarbij de bilaterale samenwerking niet gehinderd wordt door herinneringen aan het verleden. En op 22 augustus 2013 tijdens de viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag in Wassenaar benadrukte zij dat, in de relatie met Nederland, de voormalige kolonie liever vooruit kijkt.
U deelde deze visie in uw openingsspeech van het seminar Indonesia Now op 25 juni 2015 in Amsterdam geheel en ook wij konden ons daar wel in vinden.

Van de al lang lopende bilaterale structurele dialoog tussen Nederland en Indonesië, de EU-Indonesië mensenrechtendialoog en het gesprek van minister Koenders met Retno Marsudi en Luhut Panjaitan zouden we dus positieve resultaten mogen verwachten.
Echter,
- de resultante tot nu toe leveren 4 rapporten op over mensenrechtenschendingen die in 2016 verschenen,
- politieke arrestaties lopen op van 223 in 2012, naar 370 in 2014 tot maar liefst 4198 arrestaties in 2016, waarbij terecht vragen worden gesteld over onze deelname in community policing, 1)
- de door de minister in het notaoverleg Mensenrechtenbeleid van 16 november 2016 genoemde ‘moedige stappen’ van Joko Widodo, die dateren van mei 2015, kregen geen vervolg,
- de “taskforce” waar Koenders in hetzelfde overleg zoveel belang aan toekende was ingesteld op 25 oktober 2015
met een mandaat van 1 jaar; dit mandaat was op 16 november dus niet eens meer aanwezig en leverde bovendien geen enkel resultaat op. 2)

Met een positieve blik vooruit kijken blijkt dus niet eenvoudig. Deze ontwikkelingen in Papua en West Papua, waar wij u regelmatig genuanceerd over informeren, was dan ook de reden dat wij onze zorgen per open brief kenbaar maakten aan de minister president, juist omdat het lot van de Papua’s de regering ter harte gaat.
Met de breed gedragen motie Van der Staaij 3) (initiatieven te ondernemen) in het achterhoofd zal het u niet verbazen, dat wij, maar ook de Papuagemeenschap, teleurgesteld zijn met het resultaat en uw brief.

Met vriendelijke groet,

Stichting Pro Papua
Koen J. de Jager
Brief als pdf