Oud-Papualeider Nicolaas Jouwe (93) overleden Afdrukken
zaterdag 16 september 2017 08:57

PERSBERICHT
Delft, 16 september 2017

In Jakarta is op 93-jarige leeftijd na een kort ziekbed oud-Papualeider Nicolaas
Jouwe overleden. Hij kampte de laatste tijd met een verslechterende gezondheid.

De Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van het eiland Nieuw-Guinea, waarvan
de westelijke helft tot 1962 deel uitmaakte van Nederland. Nicolaas Jouwe was
destijds lid van de Nieuw-Guinearaad, het parlement dat door Nederland was
opgericht. Hij was een van de Papuavoormannen die na de overdracht van
Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië streed voor de onafhankelijkheid van dit
gebiedsdeel. Het conflict rond die overdracht staat bekend als ‘de Nieuw-Guinea
kwestie’. Jouwe was in 1961 de ontwerper van de Morgenster de vlag die voor de
Papua’s nog steeds het symbool is van het streven naar onafhankelijkheid. Om deze
reden is het in Indonesië verboden deze vlag te hijsen.

Nicolaas Jouwe woonde sinds 1963 met zijn gezin in Delft. Vanuit Delft voerde hij
op vreedzame wijze strijd voor een onafhankelijk West-Papua. Het gebied maakt
onder de naam Papua tot op de dag van vandaag, als meest oostelijke provincie, deel
uit van Indonesië.

In 2009 reisde Jouwe op uitnodiging van de Indonesische regering naar Jakarta, het
land waar hij tot die tijd persona non grata was. Hij voerde daar, tot ieders verrassing,
op 87-jarige leeftijd besprekingen, o.a. met president Yudhoyono, om de dialoog
tussen Jakarta en de Papua’s te helpen verbeteren. In vervolg daarop verhuisde hij in
2010 naar Jakarta met als doel om zich uiteindelijk in zijn geboorteland te vestigen.
Door allerlei omstandigheden kwam die laatste stap er niet en bleef hij tot aan het
eind wonen in Jakarta. Hij wordt in zijn geboortedorp Kayu Pulau begraven.

Over de reis van Nicolaas Jouwe naar Jakarta maakte Babette Niemel in 2009 de door
de Ikon uitgezonden documentaire ‘Land Zonder Koning’. Het was het vervolg op
een eerder uitgezonden documentaire die ze maakte onder de naam ‘Koning Zonder
Land’.