Beste mensen,
-
Bijgaand sturen wij u een compilatie van gerapporteerde mensenrechtenschendingen in West-Papoea tussen april en juni.
Het gedetailleerde kwartaalrapport van 8 pagina's vindt u in de bijlage.
-
Net als in eerdere rapportageperioden blijven de mensenrechtenstatistieken tussen april en juni 2021 een afspiegeling van
de effecten van het gewapende conflict en de politieke spanningen voor het maatschappelijk middenveld in Papoea.
-
Het aantal willekeurige arrestaties, politieke en niet-politieke, blijft hoog, aangezien de politie de vrijheid van vreedzame
vergadering en andere burgerpolitieke rechten streng inperkt. Desalniettemin uitten Papua's hun ongenoegen over de
speciale autonomie voor Papua en het streven naar zelfbeschikking in vreedzame demonstraties.
-
Met hartelijke groet,
Koen J. de Jager
-