Kerkgeschiedenis Baliemvallei, Papua PDF Afdrukken E-mailadres
Boeken over West-Papua

De franciscaanse missionaris Frans Lieshout heeft een boek gepubliceerd over de geschiedenis van de katholieke kerk in de Baliemvallei in het centrale berggebied van de Indonesische provincie Papua. De auteur begon er zijn missionaire loopbaan in 1963. Gedurende zes jaar was hij pastor. In 1984 werd hij deken. Deze functie heeft hij tien jaar vervuld. Na zijn pensionering is hij in de Baliemvallei blijven wonen.

Kerkgeschiedenis Baliemvallei, PapuaHet boek, verschenen in het Indonesisch, beslaat de periode 1957-1995. Lieshout heeft een schat aan informatie bijeen gebracht, met name over de eerste vijftien jaar. Honderden namen van mensen en plaatsen passeren de revue. Hij maakte dankbaar gebruik van de rapporten die alle franciscaanse missionarissen iedere drie maanden moesten schrijven. Daarin wordt het beeld geschetst van de plaatselijke bevolking die trots is op de eigen traditie en aanvankelijk afkerig stond tegen invloeden van buiten. Naar voren komt dat de overheid (Nederlands zowel als Indonesisch) soms met weinig respect en hardhandig optrad tegen de lokale bevolking. Ook wordt duidelijk dat protestantse evangelisten, die inheemse gewoonten en gebruiken als heidens en duivels betitelden, de katholieke kerk in de kaart hebben gespeeld. De auteur beschrijft hoe de missionarissen van meet af met een open houding contact zochten met de oorspronkelijke bewoners. Hun heilige voorwerpen werden steeds met respect benaderd vanuit de gedachte ‘dat God ook werkzaam is in de lokale cultuur'. Veel aandacht wordt geschonken aan het onderwijs. Na het begin van de missie werden in korte tijd al twintig schooltjes geopend, soms met slechts enkele leerlingen. Rond 1970 waren het er een paar duizend. Vanaf 1995 kan de jeugd na een zesjarige lagere school ook zes jaar middelbaar onderwijs volgen op een katholieke school in de plaats Wamena.