Zending op Papua 50 jaar later PDF Afdrukken

Op D.V. woensdag 18 februari 2009 om 10.45 uur gaan wij met ds. Kees Drost terug naar Papua waar hij is geboren en op zoek gaat naar herinneringen aan zijn vader, oud-zendeling ds. M.K. Drost.

Ruim een halve eeuw geleden namen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt het initiatief om op Nederlands Nieuw-Guinea het evangelie te verkondigen.
Ds. M. K. Drost werd door de kerk in Enschede Noord uitgezonden naar het verre overzeese gebiedsdeel. Andere Nederlandse en Canadese kerken volgden. De zendelingen brachten het evangelie rechtstreeks aan de Papua’s, die op hun tuinen in het oerwoud in de de dorpen langs de rivieren woonden.


Met zoon Kees van de eerste zendeling namens de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ds. M.K. Drost wordt een bezoek gebracht aan Papua.
Kees, geboren in Tanah Merah/Papua, is op 3-jarige leeftijd teruggekomen in Nederland. Inmiddels is hij predikant van de Gereformeerde Kerk in Harderwijk.
Kees bezoekt de plek waar de familie Drost heeft gewoond vanaf 1958 (Tanah Merah), de eerste zendingspost in het Boven Digoel gebied Kouh. Hier is een hartelijke begroeting vol herinneringen aan ds. Drost. Na 50 jaar preekt zoon Kees op de plek waar zijn vader ooit is begonnen. Kees: “Ik heb gemerkt dat de naam van m’n vader met name in Kouh veel meer leeft dan ik dacht en soms mythische vormen lijkt aan te nemen. In elk geval: 50 jaar zending leeft hier zeker op Papua! Dit mag je dankbaar opmerken, midden in de soms complexe moeiten, waarin de kerken hier verkeren! Overigens, je ziet dat Gods Geest hier in Papua werkt! Echt waar, het Evangelie staat midden in de ‘rode aarde’! (=tanah merah).”
Binnen de geschiedenis van de gereformeerde zending op Papua is Boma als zendingspost een begrip, ook hier worden herinneringen opgehaald aan de periode rond 1975 toen ds. Drost hier werkzaam was.