Bericht van Humphrey Trouerbach:

Gisteren was de van Dam tot Dam wandeltocht. met als startpunt de Dam in A'dam en finish op de Dam in Zaandam Aan deze tocht deden in groepsverband ca. 125 Papua's en met Papua verbonden personen mee. Deze tocht was een memorial voor de in juni overleden Jofrey Korwa. Hij deed regelmatig aan wandeltochten en protestmarsen mee. Het initiatief hiervoor en het ontwerp van de T-shirts kwam van SAMUEL ITAAR, een neef van Jofrey.   

De groep heeft inmiddels besloten ieder jaar aan deze wandeltocht deel te nemen. De entree, onder het zingen van Papua liederen waaronder het bekende nummer 'Apuse'' in Zaandam was geweldig en imponerend! Zaandam was zaterdagmiddag bezwangerd van en met Papua. Tientallen Papua vlaggen werden zowel door de wandelaars als hun toeschouwers gedragen. onder de deelnemers waren de ouders, broers en zusters van Jofrey en de gebr. Ap. Bij de finish werden Papua dansen opgevoerd. Het was erg emotioneel, vele tranen zijn er gestort en gevloeid. Vele omstanders vroegen wie/wat de groep vertegenwoordigde, wat/waar Papua is/ligt, al met al is PAPUA door en met deze wandeltocht flink op de kaart gezet. Een geweldige promotie.  

De KRO was ook aanwezig voor het maken van opnames die op 28 Oktober worden uitgezonden in het programma ''Ode aan de doden''. Een van de gebrs. Ap vertelde mij, dat er ook een You Tube-versie komt van Papua TV 

Na afloop ging een deel van de groep naar Nieuwegein en een ander deel naar Wormerveer voor het versterken van de inwendige mens. 

Met deze mail stuur ik foto's mee van het shirt, initiatIefnemer SAMUEL ITAAR (2e foto zwaaiend)en het verzamelen op de Dam in Amsterdam en tijdens de wandeltocht (1).

In de volgende mails foto's van de supporters van de Papua wandelaars in Zaandam (mail 2) en de afronding na de finish van dit imponerend Papua ''Festival''  in Zaandam (mail 3 e.v.)   

M.vr.gr.

Humphrey Trouerbach  

Fotoalbum 1

Fotoalbum 2