Op 31 mei j.l vond een informatiebijeenkomst plaats van de op 24 april 2014 opgerichte Stichting West Papua. Onderaan deze pagina de uitnodiging en het programma.

Voor het fotoalbum van de bijeenkomst: klik hier

De opkomst was beperkt.

Externe voorzitster Betty Ireeuw-Kaisiëpo.

Er waren enkele interessante presentaties van Corry Kamma, Aad Kamsteeg en Prof Drooglever in het eerste deel.

Corry Kamma analyseerde de problemen met het ontwikkelingswerk in West Papua (grote afstand, taalproblemen, gebrekkige vergaderdisipline, trage besluitvorming, corruptie, bouwen maar niet onderhouden, prijsopdrijving, gebrekkige controle mogelijkheden, niet houden aan afspraken, locale belangen, initiatieven worden onderdrukt i.p.v. ondersteund, ontbreken rechtszekerheid, e.a.). Opmerkelijk vond ik ook de opmerking over het feit dat het handelen van de Papua's inmiddels een produkt is van eigen cultuur en mentaliteit, Nederlandse cultuur en mentaliteit en Indonesische cultuur en mentaliteit.

Aad Kamsteeg vertelde over ervaringen tijdens zijn reis naar West Papua (steden zijn Aziatisch geworden, Papua's worden neerbuigend behandeld door de transmigranten, Papua is een Indonesische geldeconomie geworden, de eigen economie van de Papua's is gemarginaliseerd, . er is een geldstroom vanuit Jakarta, maar die komt niet op de plaatsen waarvoor het bedoeld is, grondroof, massale ontbossing, scholen voor de Papua's onderbezet qua leerkrachten, chronisch gebrek aan gezondheidszorg, levensverwachting van de Papua's laag, kindersterfte hoog, HIV groot probleem. 80% van de Papua's is Christelijk, de transmigranten zijn moslims, godsdienstbotsingen zijn te verwachten, overgrote meerderheid van Papua's wil onafhankelijkheid). Aad riep nog eens op om het burgerinitiatief te ondersteunen.

In de presentatie van Prof. Drooglever, die een en ander bekeek vanuit historisch perspectief vond ik de meest essentiële opmerking nog de stelling van Indonesië: er is geen Papuaprobleem. Alle inwoners van Indonesië zijn Indonesiers.
Verder is duidelijk dat Nederland zich in 1962 eigenlijk alle rechten en zeggenschap uit handen heeft laten spelen door Indonesië en de USA. In feite heeft de Nederlandse regering in 1962 "haar verlies genomen en volledig afscheid genomen van enige zeggenschap". Webmaster: "Kwalijker is dat de Nederland regering daarmee ook West Papua de rug heeft toegekeerd en alle interesse in wat er verder met West papua gebeurt, heeft verloren. Alle opvolgende regeringen hebben zich daar consequent aan gehouden".

Dolf Tompoh gaf in zijn presentatie aan dat het rapport van Prof Drooglever niet door de regering, met name Minister Bot (webmaster: een uiterst bevooroordeelde, pro-Indonesische minister), in ontvangst is genomen.  Prof. Drooglever heeft niet de juridische aspecten onderzocht. Dat heeft de advocaat van de Stichting West papua wel.

Na de pauze was video contact voorzien met de in Frankrijk verblijvende advocaat van de Stichting. Die verbinding kon niet tot stand worden gebracht. Daarom werd een juridisch betoog voorgelezen die hij per email had verzonden.

Daarna zou een paneldiscussie plaats vinden. Het werd echter geen paneldiscussie. Wel werden er vragen gesteld uit het publiek. Deels ging het om vragen die al in de presentaties waren beantwoord, maar de vragenstellers waren toen nog niet aanwezig. Deels waren het vragen die met de oprichting en de doelstelling van de Stichting West Papua als zodanig helemaal niet van doen hadden.

Kortom het vragengedeelte droeg weinig bij aan de informatiebijeenkomst.

Toen een enkele mensen in de zaal elkaar in de haren vlogen, in blessuretijd zullen we maar zeggen, want om 4 uur moesten we de zaal verlaten en het liep al tegen half vijf,  ben ik er tussenuit gepiept.

Helaas heb ik geen positief gevoel aan de informatiemiddag overgehouden. Ik had vooraf al niet de indruk van "nu gaat het gebeuren, want we hebben de sleutel in handen", maar achteraf had ik dat ook niet. Ik hoop dat ik me vergis want West Papua verdient goede initiatieven.

 

Voor de lezing van de SWP jurist en voor  het interview met Dolf Tompoh in het AD/Amersfoortse Courant over het interview met Dolf Tompoh: klik hier

 

 

Hieronder de uitnodiging:

 

Beste belangstellende,

Op 24 april 2014 is de Stichting West Papua opgericht.
De stichting heeft als eerste aktie de Staat der Nederlanden aangeschreven voor haar handelen met betrekking tot de administratieve overdracht van West Papua (voormalig Nederlands Nieuw Guinea) aan Indonesië.
Om u te informeren over de voortgang van deze aktie en over onze vervolgstappen  organiseert de Stichting West Papua een informatie-bijeenkomst.

De Informatie-bijeenkomst wordt gehouden:
Datum  : zaterdag 31 mei 2014
Tijd      : 13:00 - 16:00 uur
Plaats   : Dorresteinseweg 49, Amersfoort


Agenda
Aanvang om 13:00 uur met thee & koffie

1) Opening door dagvoorzitter mw. Betty Ireeuw-Kaisiëpo
2) Toespraak Dolf Tompoh
3) Toespraak Aad Kamsteeg
4) Toespraak Prof. Drooglever over V.N. in het veld
5) Toespraak Mw. Corry Kamma over Ontwikkelingswerk in het veld
6) Video-verbinding met onze advocaat; indien de techniek het toelaat.
Afhankelijk van het verloop van de toespraken wordt tussendoor een pauze ingelast.
7) Afsluiting om 16:00 uur


Graag nodig ik u uit voor deze bijeenkomst. Ik verzoek u mij, via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , door te geven of u wel of niet bij de bijeenkomst aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter van Stichting West Papua - Dolf Tompoh,
de secretaris van Stichting West Papua - Toon ten Hengel