Vertrouwen & hoop in Papua
Het gezin als bakermat.

papsol-2015-9562s

FOTO- en FILMVERSLAG PAPUA SOLIDARITEITSDAG 2015
7 FEBRUARI 2015 IN DE JOHANNESKERK TE AMERSFOORT

_

Voor het fotoverslag van de Papua Solidariteitsdag 2015: klik hier

_

De films staan achter de diverse agendapunten (klik op de hyperlink). De films van enkele programma-onderdelen volgen later.

_

PROGRAMMA:
10.30 uur: Ontvangst met koffie of thee

11.00 uur: Opening door Betty Ireeuw-Kaisiëpo

  • Gedenken van slachtoffers van geweld in Papua

11 .15 uur Het Papua gezin: zorgen en perspectieven, inleiding door Sofia Maipauw, vrouwenrechtenactiviste_(filmverslag)

12.15 uur Korte impressies door

  • Willie Berghuis over straatkinderen in Wamena_(filmverslag)
  • Marijke Werimon-Bakker over het Vrouwencentrum van de GIG_(filmverslag)
  • Intermezzo: Papua Vrouwenkoor
  • Aad Kamsteeg over zijn recent verschenen boek 'Ooggetuige in Papua'_(filmverslag)

13.00 uur: Lunch

14.00 uur: In gesprek met

  1. Sofia Maipauw, o.l.v. At Ipenburg en Arnold Werimon_(filmverslag)
  2. Willie Berghuis o.l.v. Trijntje Huistra_(filmverslag)
  3. Marijke Werimon-Bakker o.l.v. Henk van der Steeg_(filmverslag)
  4. Aad Kamsteeg, o.l.v. Jos Donkers_(filmverslag)

15.15 uur Thee

15.30 uur Intermezzo: Papua Vrouwenkoor
Forumgesprek met samenvatting en conclusies

16.15 uur: Afsluiting van de dag, gebed en zingen van Hai Tanahku Papua_(filmverslag)

_

Een kind wordt geboren in een gezin, wordt er gekoesterd, bemind, zet er de eerste stapjes en leert er spreken. Een gezin is een plaats van vertrouwen en hoop. Vroeger werden in Papua het huwelijk en het gezinsleven bepaald door de adat/traditie. Die gaf vastheid en structuur.

Hoe is de situatie nu? Vastheid en structuur zijn er niet meer. De samenleving is in verandering, zij verbrokkelt, valt uiteen. De Papua’s leven in een staat waarvoor ze niet gekozen hebben. Ze hebben te maken met intimidatie en militair geweld. Er is sprake van schending van mensenrechten en discriminatie. Door de toestroom van migranten uit Indonesië zijn ze een minderheid geworden in hun eigen land. Velen leven in armoede, een klein aantal wordt rijk. Het onderwijs is gebrekkig, de gezondheidszorg schiet schromelijk tekort.
Wat betekent dit allemaal voor de gezinnen? Voor de mannen die geen werk hebben? Voor de positie van de vrouwen? En hoe veilig zijn de kinderen en hoe ziet hun toekomst er uit?

De vragen die ons deze dag bezig houden zijn: Hoe kan in deze situatie het gezin een plaats van vertrouwen en van hoop zijn? Hoe behouden de Papua’s hun waardigheid? Hoe krijgen ze weer perspectief? De vraag daarbij is ook wat de rol van de kerken is en van de overheid. En: hoe wij hen daarbij kunnen ondersteunen.

Onze sprekers
Onze hoofdspreekster is Sofia Poppy Maipauw uit Sorong. Ze is medewerkster van de P3W, het Vrouwencentrum van de Protestantse kerk geweest, ook van verschillende hulporganisaties en lid van de DPD RI (de Senaat) in Jakarta. Verder hopen een aantal Papua studenten hun medewerking te geven.

Aan de gespreksgroepen werken mee:
Willie Berghuis, die contact heeft met projecten voor straatkinderen in enkele steden in het binnenland, Marijke Werimon-Bakker van het Vrouwencentrum van de GKI di Tanah Papua in Padang Bulan en Aad Kamsteeg, journalist, die onlangs Papua bezocht en daarover een boek schreef .

Dagvoorzitter is Betty Ireeuw-Kaisiëpo


Organisatie
De werkgroep Papua Solidariteitsdagen heeft deze dag georganiseerd met steun van COPAN, Papua Vrouwen Nederland, Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP), HAPIN, en het West Papua Netzwerk, Duitsland

Blijf op de hoogte

Via onze website:
http://papoeasolidariteit.nl/

Volg ons op Facebook:
Papoea Solidariteit

Download de uitnodigingsflyer hier als pdf