2 FEBRUARI 2019 IN DE JOHANNESKERK TE AMERSFOORT

Foto's: klik hier om naar het fotoalbum te gaan. Voor de films: zie in het programma hieronder.

papsol-2019-6108

Thema: Ken je mij … ? Beeldvorming over Papoea’s versus echte ontmoeting

Er is de laatste tijd een toenemende toeristische belangstelling voor Papua. Inderdaad: wat een land! Kusten, eilanden, bergen, oerwouden – het is allemaal even groots, schitterend, geheimzinnig. Maar wij in Nederland kennen Papua al langer. Tot 1963 hoorde het bij het Koninkrijk der Nederlanden, sindsdien bij Indonesië. Die overdracht is in Nederland al lang vergeten, de Papoea’s weten het nog maar al te goed. Het is hun daarna niet voor de wind gegaan. Andere contacten zijn blijven bestaan of erbij gekomen zoals via hulporganisaties, kerken en persoonlijke. Een aantal Papoea’s woont in Nederland, omdat ze moesten uitwijken of vluchten.

Ken je mij … ? Kennen de Nederlanders de Papoea’s? Soms blijven contacten met anderen steken in oppervlakkigheden en vooroordelen. Dat geldt ook voor de contacten met Papoea’s. In de beeldvorming over hen, in de media, zowel in Indonesië als daarbuiten, worden ze vaak afgebeeld als dom, vies of lui, levend in het Stenen Tijdperk.

Op deze Papua Solidariteitsdag willen wij het hebben over echte ontmoetingen, die gelijkwaardig en wederzijds zijn. Daarvoor is het nodig ons voor elkaar open te stellen en te luisteren naar elkaars verlangens en verwachtingen. We hebben Dr. Fransina Yoteni uitgenodigd en gevraagd om te spreken over onze wederzijdse verbondenheid en verantwoordelijkheid en wat die voor ons betekenen. Zij is predikant van de GKI-TP, de Evangelisch Christelijke Kerk in Papoea Land, docent en conrector aan de Theologische Hogeschool I S Kijne te Abepura en lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Anderen, Papoea’s en Nederlanders, zullen vertellen over hun ontmoetingen, over wat hen getroffen of geraakt heeft, over wat ze van de ander geleerd hebben. Hoe ze van vreemden vrienden zijn geworden.

Gepland Programma (dat overigens deels werd gewijzigd en ook uitliep).

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur Opening, dagvoorzitter: Vien Sawor. Ken je mij?

Yosina Roemajauw (geluidsopname).

Gedachtenis van Trijntje Huistra, door Henk van der Steeg:

Inleiding op het thema.

Berichten uit Papua, door Don Joku; aansteken van een kaars voor de slachtoffers van militair geweld in Papua

11.15 uur Wederzijdse ontmoeting – Dr. Fransina Yoteni, conrector van de STFT “I.S. Kijne” van de GKI-TP in Abepura en lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken

Muzikaal intermezzo met Robinson Jouwe: {youtube}A3A9ePAMDTw|480|360{/youtube}

11.45 uur Ken je mij? Panel o.l.v. Albitha Wambrauw over ontmoetingen van en met Papoea’s door Koen de Jager, Inaria Kaisiëpo, Femke Schouten, Welly Manufandu en Jos Donkers. (Albita had zich ziek gemeld)

paneldiskussie deel 1:

paneldiskussie deel 2:

Mededelingen van Insos Ireeuw. (ILWP), Merel Hubatka en Henk van der Steeg.

12.15 uur Workshops, eerste ronde

1. Met Dr Fransina Yoteni: Kennen wij elkaar, Papoea’s en Nederlanders?

2. Met Jos Donkers: ontmoetingen met Papoea’s van toen en nu: het verhaal bij foto’s,

3. Met Inaria Kaisiëpo en Femke Schouten: Papoea’s van de tweede en derde generatie keren terug: wat zijn hun ervaringen?

12: 45 uur Lunch en onderlinge ontmoetingen,

Powerpoint over het thema van de dag.s, tweede ronde

13:45 uur Workshops Tweede ronde

1. Met Fransina Yoteni: Wat leeft er in de harten van de Papoea’s? (voertaal Engels)

2. Met Welly Manufandu, Koen de Jager en Marry Sengkerij: Verantwoord toerisme: mythes over Papua en echte ontmoetingen

3. Met Opi Kapissa en Sien Korwa over ervaringen van de eerste generaties Papoea’s in Nederland

14.15 uur Afrondend gesprek: Wat is ons opgevallen, wat heeft indruk gemaakt? Is ons beeld bijgesteld? Verder: conclusies en suggesties

14.45 uur Thee / koffie

Optredens van zangers en musici: Robinson Jouwe, Eef en Miko Mamoribo, Welly Manufandu en anderen

15.15 uur Afsluiting, gebed en samen zingen van Hai Tanahku Papua,

Voor de aanwezige Papoea’s is er gelegenheid met Dr. Fransina Yoteni een gesprek te hebben.

In een van de ruimtes in het benedengedeelte van de kerk zijn er informatie-stands van HAPIN, SDSP, PACE, Stichting Kamma, Stichting Papua Jeugd naar School.

Ook worden er twee nieuwe boeken verkocht waaronder Norman van Merel Hubatka

papsol-2019-6170

Voor een verslag van de bijeenkomst: http://www.papoeasolidariteit.nl/