Het eiland Nieuw-Guinea herbergt een van de grootste en meest biodiverse bossystemen die nog op aarde zijn. Deze bossen, die meer dan de helft van het intacte bos in de Indo-Pacifische regio omvatten, bieden veel voordelen voor mensen, waaronder op de natuur gebaseerde oplossingen voor de klimaat- en natuurcrises. De provinciale regering van West-Papoea in Indonesisch Nieuw-Guinea (Tanah Papua) heeft in 2018 West-Papoea uitgeroepen tot een beschermde provincie en heeft zich ertoe verbonden 70% van de bossen te beschermen en een blauwdruk te hebben opgesteld voor natuurbehoud en duurzame ontwikkeling in de hele regio.

Toch worden de bossen bedreigd door de ontwikkeling van infrastructuur op industriële schaal (inclusief wegen zoals de Trans-Papua Highway), commerciële houtwinning en permanente conversie voor landbouwgrondstoffen zoals pulphout en palmolie. Dit stuk maakt gebruik van onderzoek en gegevens uit de Nusantara-atlas om de ontbossing in de afgelopen 20 jaar te laten zien en toekomstige risico's voor resterende bossen te voorspellen, met name risico's van wegen. Een "business-as-usual"-scenario zou resulteren in een verzesvoudiging van het bosverlies in de komende 15 jaar. Hoewel wegen toegang kunnen bieden tot duurzame ontwikkeling, moeten ze worden gepland in overeenstemming met duurzaamheidsdoelstellingen om het welzijn van de bossen en de mensen van Tanah Papua te vergroten.

(228) Tanah Papua's Forests: A Turning Point (Bahasa subtitles) - YouTube